Instalatii electrice de medie tensiune

Instalaţiile electrice de medie tensiune sunt acele instalaţii care funcţionează la tensiuni mai mari de 1KV, respectiv la tensiuni de 6KV, 10KV sau 20KV.

În funcţie de modul în care se realizează aceste instalaţii acestea pot fi de două categorii: aeriene sau subterane. Liniile electrice aeriene de medie tensiune (LEA mt) se realizează cu stâlpi de beton de tip vibraţi-centrifugaţi sau precomprimaţi, pe care se montează accesoriile de susţinere a conductoarelor electrice şi anume: console, izolatori şi alte elemente.

Conductoarele electrice aeriene de medie tensiune, de diferite secţiuni, sunt special realizate pentru aceste scopuri. Liniile electrice subterane de medie tensiune (LES mt) se realizează prin pozarea subterană a cablurilor electrice de medie tensiune. De asemenea, pot exista situaţii în care cablurile electrice de medie tensiune sunt pozate aparent, pe stelaje metalice sau pe alte accesorii.

Posturile de transformare, o parte componentă deosebit de importantă a instalaţiilor electrice de medie tensiune, sunt cele în care se realizează transformarea tensiunii de alimentare, din nivelul de medie tensiune, în cel de joasă tensiune, utilizat de majoritatea receptoarelor de energie electrică.

Acestea, în funcţie de modul de montaj şi amplasare, pot fi de tip aerian (PTA), subteran (PTS) sau în cabină zidită (PTZ), respectiv în anvelopa de beton sau de metal (PTAb). Părţile componente ale posturilor de transformare sunt celulele de medie tensiune (6, 10 sau 20KV), transformatoarele şi respectiv tablourile cu aparatajul de joasă tensiune (0,4KV).

Deosebit de importante în construcţia instalaţiilor de medie tensiune, fie în construcţie aeriană sau subterană sunt realizarea accesoriilor, şi anume racordurile la aparataje (capete terminale de medie tensiune), mansoanele pentru situaţiile speciale respectiv conexiunile.

Comments are closed